Informacje korporacyjne

Firma doradcza Cresa ogłosiła, że rozszerza swoją ofertę w Polsce o usługi wyceny przedsiębiorstw. W proces realizacji tej usługi zaangażowani są między innymi specjaliści z działu wycen oraz działu badań rynkowych i doradztwa firmy Cresa Polska.

- Decyzja o rozszerzeniu oferty firmy to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie ze strony naszych klientów. Wyceny przedsiębiorstw są uzupełnieniem wycen nieruchomości realizowanych już wcześniej przez naszą spółkę. Firmy coraz częściej wymagają nie tylko wyceny nieruchomości, ale także całej spółki posiadającej daną nieruchomość. Takie podejście pozwala na kompleksową ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem działalności i bardziej precyzyjne szacowanie wartości udziałów lub całego przedsiębiorstwa – mówi Urszula Sobczyk, Dyrektor Działu Wycen firmy Cresa Polska.

- Realizujemy wyceny na potrzeby transakcji sprzedaży podmiotów gospodarczych, przekształceń własnościowych czy sprawozdań finansowych. Wyceny przeprowadzamy w oparciu o sprawdzone, powszechnie uznane w branży metody, przy czym po każdorazowej analizie sytuacji rynkowej i finansowej rekomendujemy klientowi dokonanie wyceny przedsiębiorstwa jedną bądź kilkoma metodami – mówi Arkadiusz Bielecki, Dyrektor Działu Wycen firmy Cresa Polska.

- Dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe sprawia, że wyceny przedsiębiorstw posiadających w swoich zasobach nieruchomości wymagają specjalistycznej wiedzy eksperckiej oraz wyboru metody pozwalającej w sposób najbardziej obiektywny dokonać oceny wartości zgodnie z założonym celem. W naszych wycenach kierujemy się najlepszymi polskimi i międzynarodowymi standardami, a także wieloletnim doświadczeniem praktyków rynkowych oraz osób ze świata nauki, z którymi współpracujemy przy realizacji tego typu zleceń – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

 

 

Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl