Rynek handlowy

Firma doradcza Cresa wydała kolejną edycję handlowej mapy Polski.

Handlowa mapa Polski jest przekrojowym obrazem rynku handlowego w 13 najważniejszych miastach. Zawiera także informacje na temat obecnej i planowanej infrastruktury oraz podstawowe dane demograficzne i statystyczne, takie jak liczba ludności czy stopa bezrobocia. Szczególnie przydatne dla najemców poszukujących najlepszego miejsca dla swoich sklepów są kluczowe parametry poszczególnych rynków handlowych, tj. wskaźniki siły nabywczej, nasycenia powierzchnią handlową, czy wzrost sprzedaży detalicznej w ostatnich 10 latach.

- Dział badań sektora nieruchomości handlowych Cresa Polska pomaga najemcom spojrzeć na poszczególne miasta także w perspektywie długoterminowej, dlatego wprowadzony został w tym roku szacunkowy wzrost sprzedaży detalicznej w następnych 5 latach. Cieszymy się, że możemy dostarczyć klientom tak wartościowe dane do własnej analizy – mówi Szymon Łukasik, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Handlowych firmy Cresa Polska.

Mapa obejmuje 13 miast: Warszawę, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Toruń, Rzeszów i konurbację śląską. Umieszczono na niej 460 obiektów handlowych z podziałem na centra handlowe, parki handlowe, centra wyprzedażowe, wolnostojące magazyny i inne nieruchomości z ofertą handlową.

- Nowością na mapie jest podanie powierzchni każdego z centrów handlowych, co ułatwia orientację najemców na danym rynku. Klienci docenili także specjalne oznaczenie wiodących obiektów w poprzedniej mapie, dlatego również w tej edycji powtórzyliśmy ten znacznik. Mapa handlowa jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu klienci mogą lepiej określić swoje wymagania i oszczędzają wiele czasu, który mogą poświęcić na oglądanie lokali i podjęcie decyzji – mówi Szymon Łukasik, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Handlowych firmy Cresa Polska.

Mapa handlowa Polski została wydana w wersji papierowej. Aby ją otrzymać, prosimy wysłać wiadomość na adres: info.poland@cresa.com.

 

Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych. Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl