Adres

Cresa Polska Sp. z o.o.

Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
Polska

+48 22 470 70 70

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000605722, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł, NIP: 7010556292, REGON: 363885170

Biura Regionalne

Lokalizacja

Napisz do nas