Iga_Kraśniewska_1_www

Iga Kraśniewska

Research Manager

+48 734 141 435Pokaż numer

W pełni rozumiemy zależności pomiędzy strategiami dotyczącymi nieruchomości a rozwojem firmy i dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie usługi doradztwa, uwzględniając zachodzące procesy.

  Usługi

  Badania rynku

  • Monitorowanie bieżącej sytuacji rynkowej oraz sporządzanie indywidualnych prognoz i planów
  • Pogłębione analizy rynku z uwzględnieniem przyszłych trendów

  Doradztwo dla sektora publicznego

  • Planowanie i rewitalizacja obszarów miejskich
  • Wsparcie przy budowie partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Planowanie strategiczne dla pojedynczych nieruchomości lub portfeli obiektów

  Doradztwo strategiczne dla najemców

  • Opracowywanie strategii dostosowujących portfel nieruchomości do celów biznesowych najemcy
  • Strategie dotyczące wyboru lokalizacji i zbycia dla pojedynczych nieruchomości lub portfeli obiektów

  Strategie przekształceń dotyczących nieruchomości

  • Strategie repozycjonowania
  • Opracowywanie indywidualnych modeli restrukturyzacji zadłużenia
  • Analizy efektywności rynkowej wynajmowanych nieruchomości

  Doradztwo inwestycyjne

  • Analizy HBU
  • Studia wykonalności
  • Strategie dotyczące nieruchomości
  • Opracowywanie koncepcji i pozycjonowanie projektów
  • Analizy finansowe i macierz ryzyka
  • Dobór partnerów biznesowych

  Strukturyzacja i pozyskanie finansowania

  • Optymalizacja modeli finansowania inwestycji wraz z implementacją

  Potrzebujesz strategicznego doradztwa? Napisz do nas.