Wojciech_Krupa_1

Wojciech Krupa

Dyrektor Strategii Środowiska Pracy

+48 608 456 379Pokaż numer

Koncepcja „workplace strategy” doskonale odzwierciedla obecne podejście organizacji do środowiska pracy jako strategicznego narzędzia biznesowego. Przestrzenie biurowe służą nie tylko zaspokojeniu potrzeb związanych z działalnością operacyjną, lecz także pomagają zwiększyć rentowność, poprawić wizerunek firmy i pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników.

  Usługi

  workplace-1

  Analiza kultury organizacyjnej

  • Analiza wartości, zachowań pracowników i postrzegania marki
  • Sposoby oznakowania przestrzeni organizacji – wykorzystania logo i kolorów firmowych
  • Wpływ aranżacji przestrzeni na relacje między pracownikami oraz na postrzeganie marki
  • Sposoby personalizacji przestrzeni pracy
  workplace-2

  Badanie przestrzeni biurowej

  • Opracowanie projektu biura, który będzie realizował cele i założenia firmy
  • Dostosowanie przestrzeni biurowej do stylu pracy
  • Analiza efektywności przestrzeni
  • Określenie potrzeb i oczekiwań działów dotyczących nowego biura
  workplace-3

  Analiza komunikacji wewnętrznej

  • Analiza barier w relacjach wewnętrznych i wypracowywanie zaufania wewnątrz organizacji
  • Narzędzia i kanały komunikacji, źródła konfliktów
  • Cele i oczekiwania organizacji w zakresie komunikowania i budowania relacji wewnętrznych
  • Wpływ przestrzeni na efektywność komunikacji
  workplace-4

  Zarządzanie zmianą

  • Ocena gotowości organizacji na zmianę oraz zaangażowania pracowników i zespołów
  • Wsparcie działów HR i PR w komunikacji zmiany na poszczególnych etapach projektu
  • Zaangażowanie pracowników do współtworzenia nowego biura, wyznaczenie ambasadorów zmiany
  • Zapoznanie z nowym biurem oraz sposobami jego efektywnego wykorzystania


  Formularz – Chcesz przeprowadzić analizę środowiska miejsca pracy? Napisz do nas.