Wprowadziliśmy nowy model działania na rynku usług doradczych w zakresie nieruchomości w Polsce – reprezentujemy wyłącznie najemców.

Działamy w sposób pozbawiony ryzyka konfliktu interesów, ponieważ nie reprezentujemy deweloperów ani w procesie komercjalizacji powierzchni, ani zarządzania nieruchomościami.

Przede wszystkim doradzamy najemcom przy wyborze optymalnego z ich perspektywy obiektu. Działamy w interesie najemcy w pełnym znaczeniu tego słowa.


Brak konfliktu
interesów


Proces reprezentacji
najemcy

steps
 • Analiza potrzeb

  Zaczynamy od celów strategicznych najemcy, aby w pełni zrozumieć jego aktualne i przyszłe wymagania.
 • Doradztwo

  Zapewniamy kompleksowe usługi doradztwa, które umożliwiają najemcy dalszy rozwój, optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności i ograniczenie ryzyka.
 • Negocjacje

  Gwarantujemy możliwie najkorzystniejsze warunki komercyjne umowy w transparentnym procesie negocjacji z właścicielami obiektów.
 • Objęcie powierzchni

  Pomagamy klientom pomyślnie sfinalizować transakcję w wyznaczonych ramach czasowych i budżetowych.
 • Stały kontakt

  Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi klientami, zapewniając wsparcie w całym okresie trwania umowy najmu.