Rynek przemysłowo-magazynowy

Według najnowszego raportu firmy Cresa Polska „Occupier Insight – Rynek magazynowy i sytuacja gospodarcza w Polsce” w pierwszej połowie bieżącego roku aktywność najemców utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wynajęto łącznie 3,4 mln mkw. – to o 28% więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Stanowi to jednocześnie już 62% całkowitego wolumenu transakcji odnotowanego w ubiegłym roku.

Na koniec pierwszej połowy 2021 r. zasoby powierzchni magazynowo-przemysłowej w Polsce sięgnęły 21,9 mln mkw., notując wzrost o 11,4% w ciągu roku. Nowa podaż wyniosła 1,2 mln mkw., a więc była wyższa o 15% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Stanowi ona już 60% powierzchni dostarczonej w całym 2020 roku.

- Na koniec czerwca 2021 r. w budowie pozostawało ponad 3,3 mln mkw. – najwięcej w historii polskiego rynku i o 79% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej powierzchni powstawało na terenie Śląska (584 tys. mkw.) i Wielkopolski (538 tys. mkw.). Najszybciej rozwijającym się regionem było województwo lubuskie, gdzie deweloperzy realizowali inwestycje o łącznym metrażu ok. 388 tys. mkw. Warto zaznaczyć fakt, iż w budowie było prawie tyle samo powierzchni, ile wynajęto w całym pierwszym półroczu – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cresa.

Wolumen transakcji pozostawał w trendzie wzrostowym od początku roku, osiągając poziom 3,4 mln mkw. na koniec czerwca 2021 r., co oznacza wzrost o 28% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. Najwyższa aktywność najemców została odnotowana w województwie wielkopolskim, gdzie wynajęto aż 672 tys. mkw. powierzchni, oraz na Śląsku, gdzie przedmiotem umów było łącznie prawie 627 tys. mkw.

Na koniec pierwszego półrocza 2021 r. wskaźnik pustostanów dla całej Polski wyniósł 5,8%, co oznacza spadek o 1,2 p.p. w ujęciu rok do roku, do czego przyczynił się wysoki popyt netto ze strony najemców. Najniższy poziom pustostanów można było zaobserwować w województwie opolskim (0,5%) i zachodniopomorskim (1,4%), natomiast najwyższy udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach występował w województwie świętokrzyskim (17,2%) i śląskim (8,8%).

Najbardziej aktywnymi sektorami po stronie popytowej nadal były e-commerce i 3PL, a także firmy kurierskie i transportowe. Wśród największych transakcji zawartych w pierwszej połowie 2021 r. znalazły się: budowa obiektu BTS o powierzchni 109 tys. mkw. w Panattoni Park Poznań dla DHL Supply Chain, nowa umowa najmu na 82,3 tys. mkw. w P3 Poznań II zawarta przez Westwing, a także realizacja projektu BTS o powierzchni 82,2 tys. mkw. w Gorzyczkach przez Panattoni dla poufnego najemcy z sektora e-commerce.

- W pierwszym półroczu 2021 r. inwestorzy ulokowali łącznie prawie 869 mln euro w aktywach z sektora magazynowego i przemysłowego. Wartość transakcji inwestycyjnych w drugim kwartale wyniosła 469 mln euro, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rok do roku. Sektor magazynowy i przemysłowy cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów od ostatnich pięciu kwartałów, a jego udział w całkowitym wolumenie transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych wynosi średnio 43%. Większość transakcji dotyczyła pojedynczych parków magazynowych. Wśród największych transakcji znalazły się między innymi zakup 4 parków logistycznych przez Ares Group od Panattoni o powierzchni 285 tys. mkw., zakup przez REINO Capital w imieniu Grupy Grosvenor portfolio 5 parków logistycznych o łącznej powierzchni 209 tys. mkw. przez Savills IM centrum logistycznego sieci Castorama w Strykowie o metrażu 101 tys. mkw. Stopy kapitalizacji obecnie wynoszą 5,25% za obiekty wynajęte kilku najemcom na okres 5 lat+, aczkolwiek stopy osiągane przy sprzedaży wybranych magazynów “szytych na miarę” (BTS) dla najlepszych najemców z grupy e-commerce, wynajętych na okres co najmniej 10 lat, osiągają poziom około 4,5%. Oczekiwana jest dalsza kompresja stop kapitalizacji ze względu na duże zainteresowanie sektorem ze strony inwestorów instytucjonalnych – dodaje Tom Listowski.


Pobierz raport